Rabobank Clubactie, wij doen mee!

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op uw stem rekenen? Stem nu in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. Uw steun wordt enorm gewaardeerd.

Ons doel dit jaar is ondersteuning voor het huifbedrijden. Klik op de link hieronder om een goede indruk te krijgen van wat het huifbedrijden nu precies inhoudt.

Alvast heel erg bedankt voor jullie steun!!

Call Now Button

Word donateur!

Een organisatie als de stichting PGM is voor haar activiteiten in belangrijke mate afhankelijk van de inbreng van sponsoren, donateurs, fondsen ed. ​Deze steun kent vele vormen. Een bijdrage leveren kunt u doen door middel van bijvoorbeeld schenken van materiaal, een financiële donatie voor het mogelijk maken van een evenement of bijvoorbeeld de aanschaf van een paard. ​Indien gewenst kan hier een tegenprestatie tegenover staan: naamsvermelding op onze website of het plaatsen van een reclamebord in de rijbak of tijdens een evenement.